1. İsim uyumsuzluk, âhenksizlik.
  2. İsim, Müzik ses kakışımı, akortsuzluk, tenafür. (bkz: consonance ) (4).
  3. İsim tutarsızlık, insicamsızlık, aykırılık, mübayenet.
bilişsel uyumsuzluk, bilişsel ahenksizlik, bilişsel çelişki İsim, Psikoloji
tüketici uyumsuzluğu (satın almadan sonra müşterinin duyduğu kuşku