1. (a) kıl payı ile/çok az farkla yenmek.
    G.S. edged out F.B. in the playoffs. (b) kenara itmek,
    (c)
    edge out of a room: odadan sıvışıp çıkmak, görünmeden/sezdirmeden çıkmak.
birini burun farkıyla geçmek Fiil
birini az farkla geçmek Fiil
birini devre dışı bırakmak Fiil
birinin sektörden ayrılmasına neden olmak Fiil
birini çekilmek zorunda bırakmak Fiil
birini rekabetin dışına atmak Fiil
birinin işten ayrılmasına neden olmak Fiil
birini az farkla yenmek Fiil
birini işten atmak Fiil