enter the diplomatic service

  1. Fiil hariciyeye tayin olmak
  2. Fiil diplomatik servise girmek