executive officer

  1. (US) komutan muavini (kıtalarda komutanın , idari teşkilatta bir daire veya şube şefinin birinci derecede
    yardımcısı) batarya subayı
  2. (Dz) ikinci komutan
  3. (US) yönetici
  4. yürütme organı
icra kurulu başkanı İsim, İşletme
(US) bir şirketin genel müdürü
(US) bir şirketin başkanı
(Br) üst düzey memur
tepe yönetici İşletme
icra başkanı İsim, İşletme