exempt income

  1. İsim, Vergi ve Gümrük vergiden muaf gelir
  2. muaf gelir
gelir vergisinden muaf tutmak Fiil
gelir vergisinden muaf tutmak Fiil
gelir vergisinden muaf kılmak Fiil