express one

beğenisini belirtmek Fiil
tasvibini bildirmek Fiil
can-ı gönülden teşekkür etmek Fiil
...'e içten taziyelerini sunmak Fiil
niyetini belirtmek Fiil
fikir yürütmek Fiil
fikir vermek Fiil
eseflerini bildirmek Fiil
teessüf etmek Fiil
fikirlerini yazıyla ifade etmek Fiil
görüşlerini bildirmek Fiil