express warranty

  1. sarih teminat
  2. İsim (US) sözleşmede açıkça belirtilen hükümler
  3. açık teminat