1. İsim ateş teatisi, ateş muharebesi, müsademe, vuruşma.