flag station

  1. İsim ihtiyarî durak: yalnız işaret verildiği veya inecek yolcu olduğu zaman trenlerin durduğu istasyon.
US işaret istasyonu
trenlerin işaret verilmedikçe durmadan geçtikleri istasyon