yassıbalık: yanyüzergillerden
(Heterosomata Pleuronectiformes) yassı vücutlu, yan yüzen, gözleri
üst tarafta bulunan balıklardan herhangi biri: kalkan, pisi balığı, dil balığı vb.
İsim