food supplies

azalan yiyecek maddeleri İsim
yetersiz yiyecek tedariki
yiyecek maddelerine kıran girmedi
yiyecek ve tıbbi malzeme kıtlığı çekmek Fiil