yaya yolu, patika. İsim
yaya kaldırımı. İsim
footway ile ayni anlama gelir. kaldırım.