1. İsim, Hayvan Türleri tilki
 2. Zooloji tilki
  (Vulpes fulva).
  gray fox: boz tilki
  (Urocyon cinereoargenteus).
  red fox:
  kızıl tilki
  (Vulpes vulpes).
  arctic fox: kutup tilkisi.
  corsac fox: karsak
  (Vulpus corsac).
 3. tilki kürkü.
 4. kurnaz/hilekâr adam.
  Don't trust that man, he's a sly old fox.
 5. Denizcilik örme, elde örülmüş ip (hasır, paspas vb. yapmakta kullanılır).
 6. K. Amerika yerli kabilelerinden biri ve bunların dili.
 7. kılıç.
 8. aldatmak, hile yapmak, faka bastırmak.
 9. kurnaz davranmak, kurnazlık etmek.
 10. (bira vb.) ekşi(t)mek.
 11. (kitap sayfaları eskimekten vb.) sararmak, lekelenmek.
 12. (a) (ayakkabı) yamamak, yama vurmak, (b) ayakkabıya yeni yüz geçirmek.
 13. sarhoş etmek/olmak.
tilki kadar kurnaz Sıfat
tilki gibi kurnaz Sıfat
kara tilki: kızıl tilkinin renk değiştirme safhasında tüylerinin kara olduğu zamanki adı. İsim
mavi tilki. İsim
mavi tilki derisi. İsim
maviye boyanmış tilki derisi. İsim
kurnaz, akıllı, faka basmaz, aldatılması imkânsız.
karsak
(Vulpes corsac): küçük, sarımtrak-kahverengi, kuyruğu saçaklı Asya tilkisi. İsim
erkek tilki. İsim
corsac İsim
çöl tilkisi İsim, Hayvan Türleri
uçan tilki
(Pteropus edulis): eski dünyanın tropik bölgelerinde yaşayan, kafası tilki başına benzer,
meyve yiyen bir tür yarasa.
meyve yiyen yarasa.
boz tilki
(Urocyon cinereoargenteus): G. Amerika ve GD ve Doğu ABD'de bulunan sırtı koyu külrengi,
ayakları, bacakları ve kulakları sarı pasrenginde bir tür tilki.
İsim
mavi tilki. İsim
kırmızı tilki
(Vulpes vulpes). İsim
Amerika kırmızı tilkisi
(Vulpes fulva). İsim
gümüş tilki: tüyleri siyah-gümüşî renge dönüşmüş kırmızı tilki.
beyaz tilki. İsim
körebe oyunu, bunu taklit ederek dama tahtası üzerinde oynanan birkaç çeşit oyun.
(a) tilki avı, (b) tilki avcılığı oyunu.
mor üzüm
(Vitus Labrusca): K. Amerikada birçok türleri yetişen bir üzüm cinsi. İsim
yabani üzüm
(Vitis labrusca).
tilki avı. İsim
tilki avı. İsim
sapan balığı İsim, Hayvan Türleri
tilki-sincap: K. Amerikada bulunan çeşitli renklerde iri bir tür sincap. İsim
tilki-çıkaran: eskiden tilkileri deliklerinden çıkarmakta kullanılan koyu renk benekli beyaz tüylü küçük bir cins İngiliz köpeği. İsim
fokstrot: kısa, hızlı adımlarla oynanan bir dans. İsim
sekme, tilki adımı: atın tırıstan âdetaya geçerken attığı kısa adımlar. İsim