freight note

  1. İsim deniz ticaret şirketinin ihracatçıya gönderdiği ve sevk edilecek malın navlun ücretini belirten belge