1. İsim saydam sinek
    (Oscinosoma frit): hububat tanelerine çok zararlı bir küçük sinek.