1. Edat (iş mektuplarında) -e ek olarak/ilâveten.
    Further to our letter of May 5th, we are writing to confirm
    that all arrangements for your journey are now complete.
...'e istinaden Zarf
tamamlayıcı bilgi için lütfen
bir makineyi yeniden denemek Fiil
'da kanun tarafından öngörülmüştür
tamamlayıcı bilgi rica etme