1. gappy
  2. breached
  3. regular guest
  4. constant frequenter
  5. regular NCO
sergeant
warrant officer
qualified seaman

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Gedik olarak ... usûlüne tabi
  2. Üzerinde gedik ... gediği olan