geminin balya veya çuval olarak alabileceği yük kapasitesi

  1. bale space