general law

  1. herkes için geçerli kanun
  2. genelde yürürlükte olan kanun