general law

  1. herkes için geçerli kanun
  2. genelde yürürlükte olan kanun
Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
birçok devlet arasında yürürlükte bulunan devletler hukuku kuralları İsim
hukukun genel ilkeleri İsim, Hukuk