general law

  1. herkes için geçerli kanun
  2. genelde yürürlükte olan kanun
Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kamu Kurumları
Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü İsim, Kamu Kurumları
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İsim, Kamu Kurumları
birçok devlet arasında yürürlükte bulunan devletler hukuku kuralları İsim