1. İsim kalça.
  2. İsim kalça ve budun etli kısmı.
  3. İsim (hayvanlarda) sağrı, but ve bel kısmı.
  4. İsim but eti.
  5. İsim, Mimarlık kemer ayağı.
kalça kemiği.