have a stroke

  1. Fiil felç inmek
  2. Fiil cin çarpmak
  3. Fiil inme inmek
  4. Fiil inmek
inme/nüzul inmek, felç gelmek/olmak.
hiçbir iş yapmamış olmak Fiil