have entire disposal of one's estate

  1. Fiil kendi mameleki üzerinde tam tasarruf hakkına sahip olmak