have previous experience

  1. Fiil önceden (bir şeyi) yaşamış olmak
  2. Fiil deneyim sahibi olmak