have something in one's possession

  1. Fiil bir şeyin zilyedi olmak
  2. Fiil bir şeye sahip olmak