hessian fly

  1. Hess sineği
    (Phytophaga destructor): sürfesi hububatı tahrip eden ufak siyahımsı bir sinek.