1. Zamir onun (eril).
  He lost his book. He will visit his mother/father.
 2. Zamir onun(ki).
  This writing is his: Bu onun yazısıdır.
  That book is his: O, onun kitabıdır.

  His was the cleverest reply of all: En akıllıca cevap onunki idi.
önüne gelen herkes
Saadetli İsim, Tarih
Saadetli İsim, Tarih
dertlerini unutturmak.
benimsediği
vatandaşlığını kabul ettiği memleket
tayini sınavları geçmesine bağlı
onun kârı
onun kazancı
onun menfaati
gelecekteki gelini
vatandaşlığına girdiği ülke
söylediği tam sözler İsim
inandırıcı olmadı
gözü açılmak Fiil
tahmini serveti
tüyleri diken diken oldu
hukuk bilgisi
Haşmetmeap
Kral Hazretleri İsim
konuştuğu anlaşılmıyordu
cenapları, hazretleri, haşmetmeap (kendini büyük görenler için alay yollu kullanılır).
How is his
nibs today? Haşmetmeap bugün nasıllar?
hazretleri (Papazlara hitapta kullanılır).
Haşmetmeap, Majeste, Kral Hazretleri.
his
karakol gezmek Fiil
itibarına bir leke
sözünün eri
birini kaderine terk etmek Fiil
birinin haklarını kısıtlamak Fiil
kendi ilkelerine göre
kendi ifadesine göre
kendi ifadesine göre
varı yoğu
bütün şahsi malları İsim
masraf karşılamak Fiil
birinin masraflarını tazmin etmek Fiil
kollarını göğsünde kavuşturmuş
kendi hesabına
yanında
birine sorumluluklarını hatırlatmak Fiil
idam talebiyle yargılanmak Fiil
görevinden alınmak Fiil
yaşı gereği
zıvanadan çıkmak Fiil
birinin aklını başına getirmek Fiil
birinin aklını başına getirmek Fiil
akıllandırmak Fiil
kendi dediğine bakılacak olursa
kendi ihtiyariyle
yanında
cepten aramak Fiil
cebini aramak Fiil
birini heyecanlandırmak Fiil
saatini temizleme (bir rakibe karşı sağlanan tartışılmaz kesin zafer
kendi çöplüğünde öten horoz
birinin hatalarını düzeltmek Fiil
birinin ifadesini doğrulamak Fiil
yüzüne vurmak Fiil
yüzüne karşı söylemek Fiil
birinin ümitlerini kırmak Fiil
birini vatandaşlığından mahrum etmek Fiil
birini vatandaşlıktan çıkarmak Fiil
birini mevkinden almak Fiil
birinin pasaportuna el koymak Fiil
birinin pasaport una el koymak Fiil
birini üvanından mahrum etmek Fiil
birinin silahını elinden almak Fiil
birini yemininden ibra etmek Fiil
birini işinden çıkarmak Fiil
birini mevkiinden uzaklaştırmak Fiil
birinin malını mülkünü elinden almak Fiil
ömür mrüü boyunca
ömür boyunca
Herkesin zevki kendine., Zevkler ve renkler tartışılmaz. Cümle, Deyim
işveren ve adamları İsim
işveren ve temsilcisi
işveren ve temcilcisi
birini derslerini çalışmaya teşvik etmek Fiil
koltuk vermek Fiil
kendi iyiliği için
bir kimseye sonsuz serbestlik vermek, istediğini yapmasına izin vermek.
give a horse his head: dizginleri boşaltmak.
birini işten kovmak Fiil
kişiyi kovmak Fiil
birinin işine son vermek Fiil
birine güle güle demek Fiil
birine ilacını vermek Fiil
(birisini evinden) kovmak.
çağının en önemli şahsiyeti
birine evine kadar eşlik etmek Fiil
birinin yerine kadar gitmesine yardım etmek Fiil
ayağını acıtmak Fiil
(onun) ne mal olduğunu bilirim.
kendi ilgi alanında
hâkimlik sıfatıyla
hayattayken Zarf
bakanlık sıfatıyla
bakan sıfatıyla
resmi hüviyetle
kendini savunmak için
öğrencilik günlerinde
onun yerinde
öğrencilik günlerinde
hizmeti karşılığı
hizmet karşılığı
birinin konuşmasını kesmek Fiil
birini hareketlerine göre yargılamak Fiil
birini yerinden oynatmamak Fiil
birinin burnunu kırmak Fiil
birini kendi haline başıboş bırakmak Fiil
birini dilediğini yapması için kendi haline bırakmak Fiil
tıpkı babası gibi
birini mevkiinde tutmak Fiil
birinin dilini çözmek Fiil
birinin maaşını azaltmak Fiil
/
woman of her word: sözünün eri.
I am a man of my word: Sözümün eriyim; söz bir Allah bir.
yaradana sığınıp
kendi rızası ile
kaçık, kafadan çatlak.
onun çıkarı için
onun iyiliği için
tek başına Zarf
kendi talebi üzerine Zarf
kendi hesabına
kendi şartlarıyla
eve giderken
birini parasından yoksun kılmak Fiil
birine zahmeti karşılığında ödemede bulunmak Fiil
ruhu sükûn içinde yatsın
tayininden önce
birine planını değiştirmek Fiil
birinin zahmetinin karşılığını vermek Fiil
birine malını iade etmek Fiil
birine mülkünü iade etmek Fiil
birine haklarını vermek Fiil
birinin zararıni ödemek Fiil
birine haklarını iade etmek Fiil
birini işinden almak Fiil
birinin hizmetlerinin karşılığını vermek Fiil
ailenin yüzkarası
birine en çok kötü yanından bakmak Fiil
birini işine karıştırmamak Fiil
birine kendi işine bakmasını söylemek Fiil
mali bakımdan belini doğrultmak Fiil
sağlığına yeniden kavuşmak Fiil
birinin mali bakımdan belini doğrultmak Fiil
malını çocuklarına bırakmak Fiil
birine haddini bildirmek Fiil
birine oturduğu yeri göstermek Fiil
birine yerini göstermek Fiil
birinin maskesini düşürmek Fiil
birinin mevkiini elinden almak Fiil
birinin yerine geçmek Fiil
iş inden alındı
birini yürüyüşünden tanımak Fiil
onun müdahalesi sayesinde
asli fail (suçu işleyen kişi) ve ortakları İsim
sözlerinin etkisi.
birinin hakkını elinden almak Fiil
birini bitap düşünceye dek gezdirmek Fiil
yönetimi altında
ısrarlı talepler üzerine
para durumu nasıl ?
Ne oldu buna?
Ne saçmalıyor bu?
Nesi var bunun?
Bunun derdi ne?
itibarı ne durum dadır ?
olanca gücüyle
bilgi ve rızası dahilinde
yalınkılıç
 1. quick
 2. sense
 3. İsim emotion
 4. chord
 5. İsim sentiment
 6. feeling
 7. İsim sensation
 8. feel
 9. affect
 10. affection
particular malice
sixth sense İsim, Parapsikoloji
impulse
to bear Fiil
to be ruled by one's emotions Fiil
to get the impression that Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Dış dünyâya ... idrak etme