şahsi ihtiyaç için kullanılacağına dair gümrüğe verilen deklare formu
gümrük girişi (ithal ya da ihraç edilen malın gümrüğe girişi ve kaydı ; gümrüksüz mal ithalatı giriş
bildirimi ; gümrüğe tabi mallarda ithalat giriş b
gümrüğe tabi mallar için gümrüğe verilen deklare formu