impairment capital of capital

değerin düşürülmesi
bir şirket sermayesinin aktif varlıklarla desteklenmeyen bölümü