implementation

  1. İsim uygulama, icra, tamamlama, ikmal etme, yapıp bitirme, hayata geçirme, yürürlüğe koyma, yürütme; yerine
    getirme, ifa etme; donatma, teçhiz etme.
uygulama giderleri İsim
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Proje Uygulama Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
uygulama süresi
uygulama alanı İsim
Altyapı Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
uygulama koşulları İsim
bir sözleşmenin uygulanması
bir politikanın uygulamaya konması (icrası, yürütülmesi)
bir hükmün uygulanması
uygulama planı İsim, Çevre ve Ekoloji
uygulama projesi İsim
uygulama alanı İsim
gerçekleştirme aşamaları İsim
gelir vergisi uygulama emri
10'uncu maddenin uygulanmasını imkânsız kılmak Fiil
Serbest Bölgeler Uygulama ve Değerlendirme Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Uluslararası Proje Takip ve Uygulama Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri