in comparison with

…'e oranla/nispetle/kıyasla, … ile karşılaştırılırsa/kıyas edilirse.