sosyal düzeyi yüksek olmak Fiil
gelir basamağı yüksek olmak Fiil
sosyal düzeyi düşmek Fiil
sosyal derecesi düşmek Fiil
toplumda seviyesi düşmek Fiil
sosyal mertebe basamakları İsim