increase of capital

sermaye artışını onaylamak Fiil
(US) bir sermaye şirketinin hisselerinin artması