1. Geçişli Fiil suçlamak, suç isnat etmek, itham etmek.
    indict for riot/as a rioter/on a charge of rioting: isyan etmekle suçlandırmak.
  2. Geçişli Fiil (jüri) suçu sabit görmek, suçlu olduğuna hükmetmek.
iddianame İsim, Ceza Hukuku
suçlamak Fiil