jack o lantern

  1. (US) içi oyulmuş ve bir yanına insan yüzü şekli verilmiş balkabağı
gemici nuru
kabak-fener: içi çıkarılıp kabuğuna göz, ağız, burun oyularak insan yüzüne benzetilen ve içinde mum yakılan kabak. İsim
buna benzer ticarî fener. İsim
batak-alev, bataklık yakamozu. İsim