1. İsim şakacı, lâtifeci, şaka/lâtife/nükte yapan kimse.
 2. İsim (iskambilde) coker, bazı oyunlarda en büyük koz olarak kullanılan soytarı resimli kâğıt.
 3. İsim bir sözleşmeye/hukukî belgeye gizlice eklenen görünüşte önemsiz fakat aslında önemini/anlamını değiştiren
  veya hükümsüz kılan madde.
 4. İsim durumu/sonucu tamamen değiştiren beklenmedik veya nihaî olay/etken/durum.
 5. İsim bilinmeyen/gizli engel, sonradan meydana çıkan pürüz.
 6. İsim son çare: amaca ulaşmak/üstünlük sağlamak/çıkmazdan kurtulmak için en sona bırakılan oyun/düzen/plan vb..
 7. İsim adam, herif, önemsiz/beceriksiz/değersiz kimse.
  A shame to let a joker like this win.
 8. İsim
  jokester ile ayni anlama gelir. şakacı, nekre, şaka yapmaktan hoşlanan kimse.
 9. İsim ukalâ, akıllı/bilgiç geçinen kimse.
wild card

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Üzerinde “joker” yazan ve bâzı kâğıt ... değeri alabilen iskambil kâğıdı