keep counsel

fikrini kendine saklamak Fiil
sır saklamak, kimseye bir şey söylememek. Fiil
fikirlerini/düşüncelerini/niyetlerini/planlarını kendine saklamak/gizli tutmak/açıklamamak.
Keep your
own counsel: Düşüncelerini gizli tut.