1. İsim (Norveç kıyılarında büyük burgaçlar yaptığına inanılan efsanevî) deniz canavarı.