law of nations

  1. İsim, Hukuk milletler hukuku
  2. devletler hukuku
  3. uluslararası hukuk
  4. uluslararası kanun
  5. milletlerarası hukuk
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk