1. Sıfat savsak, ihmalci, kayıtsız, kaygısız, ciddiyetten uzak.
  lax behavior. lax in morals: hafifmeşrep.

  lax in attendance: devamsız.
 2. Sıfat belirsiz, müphem, kesinlikten uzak.
  lax use of a word: bir sözcüğün yersiz kullanılması.
  The
  lax instructions left many of us confused. a lax interpretation of the law.
 3. Sıfat gevşek, sıkı olmayan, sağlam/gergin olmayan.
  a lax cord.
 4. Sıfat (bağırsak) hafif ishale tutulmuş.
 5. Sıfat zayıf, seyrek (dokunmuş), göz göz, gözenekli, mesamatlı.
  lax texture.
 6. Sıfat, Fonetik gevşek (sesli): dil ve çene kasları gerilmeden söylenen.
  e ve
  i gibi. (bkz: tense ).
 7. Sıfat, Botanik gevşek, dağınık, sıkışık olmayan (yaprak, çiçek).
  a lax flower cluster.
görevlerini ihmal etmek Fiil
ihmalci davranmak Fiil
laçka olmak Fiil
gevşek davranmak Fiil
gevşemek Fiil
kayıtsız davranış
kesin olmayan fikirler İsim
gevşek ahlak
bir sözcüğün gelişigüzel kullanımı
masraf hesaplarında ihmalci davranmak Fiil