dengesini yitirmek Fiil
tersi dönmek Fiil
pusulası şaşmak Fiil
yolunu kaybetmek Fiil
davasını kaybetmek Fiil
iş mevkiini kaybetmek Fiil
soğukkanlılığını kaybetmek Fiil
soğukkanlılığını kaybetmek Fiil
halkın gözünde itibarıni kaybetmek Fiil
müşterilerini kaybetmek Fiil
borçları ödenmeden kalmak Fiil
işini kaybetmek Fiil
itibarını kaybetmek Fiil
dengesini kaybetmek Fiil
(a) saçı dökülmek, (b)
argo öfkelenmek.
(a) tepesi atmak, çok öfkelenmek, aklı başından gitmek, şaşırmak, itidalini/soğukkanlılığını kaybetmek,
pusulayı şaşırmak, (b) boynu vurulmak, kafası kesilmek.
itidalini/soğukkanlılığını kaybetmek.
(birine) âşık olmak gönül vermek, kalbini kaptırmak.
gerçeklik duygusundan uzaklaşmak Fiil
şerefini beş paralık etmek Fiil
bağımsızlığını kaybetmek Fiil
işini kaybetmek Fiil
davasını kaybetmek Fiil
ölmek Fiil
kazada hayatını kaybetmek Fiil
kazada hayatıni kaybetmek Fiil
hafızasını kaybetmek Fiil
cesaretini kaybetmek Fiil
taşmak Fiil
halkın gözünden düşmek Fiil
mevkiinden olmak Fiil
işini kaybetmek Fiil
büyük bir kudret olmaktan çıkmak Fiil
soğukkanlılığını kaybetmek Fiil
itibarını kaybetmek Fiil
bir teminat altında haklarını kaybetmek Fiil
bir teminat altında haklarını kaybetmek Fiil
parlamentoda sandalyesini kaybetmek Fiil
yön duygusunu yitirmek Fiil
aklını kaybetmek Fiil
meteliksiz kalmak.
rütbesi indirilmek Fiil
çok kızmak, öfkelenmek, tepesi atmak.
tahtını kaybetmek Fiil
tahtı kaybetmek Fiil
sönmek Fiil
aklını yitirmek Fiil
koflaşmak Fiil
itidalinımuhafaza etmek Fiil
otomobilin kontrolunu kaybetmek Fiil
otomobilin kontrolünü kaybetmek Fiil
mallarının büyük bölümünü kaybetmek Fiil
hikâyenin neresinde kaldığını unutmak Fiil