losses from previous years

önceki yıllardan gelen zarar