müzakerenin amaçlarını belirlemek

  1. Fiil to specify the goals of discussion