1. Geçişli Fiil (el ile) işletmek/yapmak, manevra yapmak.
  The driver of an outomobile manipulates levers and pedals.
  Do you know how to manipulate a computer?
 2. Geçişli Fiil ustalıkla/maharetle/hünerle yönetmek /idare etmek, nüfuz ve tesir altına almak.
  The job of a manager
  is to manipulate and control a complex system.
  to manipulate a person: Bir kimseyi nüfuzu altına almak.
 3. Geçişli Fiil hile/dalavere/sahtekârlık yapmak, kurnazlıkla kendi lehine çevirmek, (hesapta) rakamları ustalıkla değiştirip
  çıkar sağlamak.
  The bookkeeper manipulated the company's accounts to cover up his theft.
piyasa manipülasyonu İsim, Ceza Hukuku
işlemek Fiil, Bilgi Teknolojileri
hesaplarla oynayarak durumu olduğundan iyi göstermek Fiil
seçim sonuçlarına hile karıştırmak Fiil
seçim sonuçlarında hile yapmak Fiil
bir şeyi manevralarla istenilen amaçlara yöneltmek Fiil
(US) hisse senedi spekülasyonu yapmak Fiil
borsada dalavere yapmak Fiil
alım satım yaparak piyasanın olduğundan daha canlı görünmesini sağlamak ve bu şekilde fiyatları etkilemek Fiil
piyasayı eli altında tutmak Fiil
oy kullanan seçmenleri dalaverelerle elde etmek Fiil
hisse senedi spekülasyonu yapmak Fiil