1. sour
 2. foxy
 3. tarry
 4. piquant
 5. acidulous
 6. sourish
 7. tartish
 8. mildly sour
 9. (col) rather strained
 10. (relations) cool
 11. acidulent
 12. subacrid
 13. acidulatent
 14. subacid

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Tadı ekşiyle ... çalan, ekşimsi