1. Sıfat madensel, madenî, maden+, madenden yapılmış.
  a metallic element. metallic coins. metallic mixture.
 2. Sıfat madenimsi, madene benzer, maden niteliğinde/sertliğinde/parlaklığında vb.
  metallic color. metallic blond hair.
 3. Sıfat, Kimya (a) serbest, bileşime girmemiş (maden).
  metallic iron. (b) maden içeren/üreten/hasıl eden.
 4. Sıfat (ses) madenî, sert, çınlayan, tannan, tırmalayıcı.
  a sharp metallic note. a metallic voice.
metalik
metalik bağ İsim, Mühendislik
madeni tavan
madeni akım devresi
metal korozyonu
metal paslanması
maden kapak
maden kaplama
(para) maden karşılığı
maden mahfazası
bakır-nikel'den yapılmış madeni para
madeni para
altın , gümüş , bakır-nikel'den yapılmış para
madeni para
metalik boya İsim, Ulaşım
madeni tuz
madenî sabun: Pb ve Al gibi bazı madenlerin tuzlarını çeşitli yağ asitleriyle birleştirerek elde edilen
ve dokuma, boya ve vernik sanayiinde kullanılan balmumuna benzer sabunsu madde.
metal standardı
maden standardı
maden karşılığı