mevcut borçlar ile mevcut likit değerler arasındaki oran

  1. quick ratio