1. öykünmek, taklit etmek, (alay/eğlendirme maksadıyla) taklidini yapmak.
  The boy made all his friends
  laugh by mimicing the teacher's slow and solemn way of speaking.
 2. kopya etmek, körükörüne/düşünmeden taklit etmek.
  A parrot can mimic a person's voice.
 3. benze(t)mek, benzerini yapmak, tıpkı … gibi yapmak/görünmek.
  Some insects mimic leaves.
 4. taklitçi, mukallit, başkalarını taklit ederek halkı güldüren kimse.
 5. taklit, kopya, öykünme.
 6. orta oyuncusu, komediyen, palyaço, soytarı.
 7. benzeme, renk ve biçimine girme.
savaş numarası