narrow margin

kıl payı ölümden kurtulmak Fiil
ölümden kıl payı kurtulmak Fiil
seçimi ufak bir farkla kazanmak Fiil
bir seçimi ufak bir farkla kazanmak Fiil
az bir farkla seçimi kazanmak Fiil
az kazanç payı
az kâr payı