birine cevap verme lütfunda bulunmak Fiil
birinden cevap almamak Fiil