offer someone one

birine başsağlığı dilemek Fiil
taziyede bulunmak Fiil
birine işine iştirak etmesini teklif etmek Fiil